AAFB El Consell d’Administració d’SFM adjudica la venda de 13 unitats de tren dièsel
Font original: Govern Balear

El Consell d’Administració d’SFM adjudica la venda de 13 unitats de tren dièsel

Publicat: 21 / jun / 2012  |  Actualitat ferroviària

El Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) va acordar ahir l’adjudicació del contracte relatiu a l’alienació d’onze unitats de tren dièsel funcionals, dues accidentades i un parc de recanvis per import de 10.101.000,00 euros (IVA exclòs) a Overview LDA. Aquesta empresa portuguesa va presentar, el 4 de juny, l’única oferta rebuda en el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. L’oferta d’aquesta empresa és lleugerament superior a la xifra proposada en els plecs com a preu mínim (10.050.000,00 euros, IVA exclòs).

Conclou així un procés que es va iniciar el 22 d’agost de 2011, quan SFM va acordar l’aprovació de la subhasta pública de determinats béns mobles de l’empresa. En concret, vuit unitats dobles, tres unitats triples i dues unitats dobles accidentades, així com recanvis i eines per a la posada en marxa i l’explotació. Posteriorment, el 2 de setembre de 2011, el Consell de Govern va adoptar l’Acord pel qual es declarava l’alienabilitat de determinats béns mobles de Serveis Ferroviaris de Mallorca, com a requisit necessari per a la seva venda.

La licitació per concurs públic va quedar deserta i, per tant, es varen iniciar els tràmits per dur a terme un procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació d’aquest contracte. El 4 de maig de 2012 es varen convidar diverses empreses de l’àmbit ferroviari a participar en aquest procediment i només s’hi va presentar Overview LDA.

La venda d’aquestes unitats dièsel està motivada fonamentalment per la posada en servei, el passat mes de febrer, de les unitats elèctriques a la línia Palma-Enllaç, la qual cosa ha suposat una reducció en el nombre d’unitats dièsel necessàries en servei diàriament.

Tags:  Altres