JPEG - 82.9 kB

Evolució dels treballs de restauració

Publicat: 8 / mai / 2006  |  Restauración

En el taller de restauració de la AAFB s’està acabant de posar a punt el cotxe mixt de viatgers "swansea wagon". Actualment s’estàn donat les darreres capes de vernís de l’interior i només quedarà donar diverses capes de pntura a l’exterior.

Al cotxe de viatgers de primer i segona classe "Wumag" s’està acabant d emuntar el sostre de fusta. A continuació s’iniciarà la darrera fase de recosntrució de manpares i laterals interiors.

Fotos: © Joan Palmer.

Tags:  Restauració